Ny leverantör! Vi är nu exklusiva distributörer i Norden av Point of Care (POC) från Siemens Healthineers från och med den 1 november.

Monitoring life

Conference

The Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine welcome you to SSAI 2022 in Oslo. As anesthesiologists and intensivists, we are monitoring a plethora of pathophysiological variables daily. Monitoring, however, goes far beyond this and includes supervision of the whole process of diagnosis, treatment, prognostics, ethical issues and care for our patients and their relatives.
As anesthesiologists and intensivists, we MONITOR and care for LIFE. Look forward to an exciting program with plenary lectures, workshops, simulations, debates, poster sessions covering the whole scenario of anesthesiology, intensive care medicine, pain, prehospital and emergency medicine.
Experience SSAI 2022 – finally a full fledged physical post-pandemic conference where you meet colleagues face-to face for scientific discussions and social gathering!

More events

ALNSF

ALNSE For første gang etter pandemien arrangeres Anestesisykepleiernes årlige og tradisjonsrike fagkongress.  Temaet for årets fagkongress er «Helt grønn». Den favner alt fra studenten og den uerfarne anestesisykepleieren til den erfarne…

Samtit 2023

SAMTIT 2023 “In Real Life” – Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT är en tvärprofessionell sammanslutning som består av företag, vårdpersonal som biträder verksamhetschefen med ansvaret för medicinteknisk utrustning,…

Vårmöte i Perinatologi

Årmöte i Perinatologi. Det vetenskapliga programmet är fyllt med högaaktuella föreläsningar. Ett bra tillfälle för relevant forbildning för dig och dina kollegor!…

Monitoring life

The Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine welcome you to SSAI 2022 in Oslo. As anesthesiologists and intensivists, we are monitoring a plethora of pathophysiological variables daily….

Subscribe to learn about upcoming events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


sign up to event

Punch line saying about something.