SFAI & ANIVA

Congress

Flera dagar fyllda av förkurser, workshops, föreläsningar, diskussioner, utställningar, kultur och fest, där fokus inte bara ligger på de medicinska- och omvårdnadsmässiga kärnverksamheterna inom anestesi- och intensivvård utan även på pedagogik, handledning och kompetensutveckling genom hela karriären. Kongressens tema är att ständigt arbeta med hjärna, hjärta och hände

More events

Optimising Efficiency!

Don’t miss this opportunity to learn from Dr. Than’s expertise in emergency medicine research and the insights gained from the ICare-FASTER trials. Register now to secure your spot!…

Conference on Ultra-Early Intervention 2024

The Swedish Conference on Ultra-Early Intervention är ett årligt vetenskapligt möte om barn-och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård, och programmet NIDCAP, The Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program.Konferensen organiseras av…

SFAI & ANIVA

Flera dagar fyllda av förkurser, workshops, föreläsningar, diskussioner, utställningar, kultur och fest, där fokus inte bara ligger på de medicinska- och omvårdnadsmässiga kärnverksamheterna inom anestesi- och intensivvård utan även…

SAMTIT 2024

Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT är en tvärprofessionell sammanslutning som består av företag, vårdpersonal som biträder verksamhetschefen med ansvaret för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom dessa…

Subscribe to learn about upcoming events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


sign up to event

Punch line saying about something.