Service

Det är viktigt att med jämna mellanrum utföra service och underhåll på medicinsk utrustning för att garantera utrustningens optimala säkerhet och funktionalitet. Timiks serviceteam består av certifierade servicetekniker med erfarenhet inom underhåll och service av medicinsk utrustning. Alla våra tekniker har genomgått utbildning och är certifierade att utföra service på de medicinska enheter som vi distribuerar och säljer.

Vårt nordiska serviceteam består av totalt 10 professionella servicearbetare i fyra länder: Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vårt dedikerade lokala serviceteam säkerställer alltid att du får den hjälp du behöver, när du behöver den.

Vi erbjuder regelbunden underhållsservice och underhållsavtal.

Varför välja Timik som din servicepartner?

Professionellt team med medicinska tekniker. Utöver sin egen ingenjörsutbildningsbakgrund, har varje teammedlem genomgått utbildning och är certifierad att utföra servicearbete på medicinsk utrustning som vi distribuerar och säljer samt genomgår regelbundet omcertifieringsutbildning.

Säkerhet först. Vid arbete med medicinsk utrustning är det avgörande och mycket viktigt att utrustningen är säker. Vid utförande av underhåll och reparationsarbete på utrustning, använder vi förstklassiga säkerhetstestanordningar och är alltid uppdaterade med senaste information från tillverkare.

Fjärrsupport. Vi erbjuder fjärrsupport-tjänster vid behov. Vårt serviceteam har genomgått utbildning för att kunna använda de fjärrhanteringsprogram som används mest frekvent vid sjukhus. Timik har TeamViewer-fjärrhanteringsprogramvara som är licensierad för fjärrsupport.

Håller din utrustning uppdaterad för att uppfylla normkrav och en hög standardnivå. Kundutrustning genomgår alltid servicearbete med originalreservdelar och i enlighet med tillverkarens fastställda krav.

Lokala servicekontor. Vi har lokala serviceteam i alla fyra nordiska länder och stand by-servicejour för att tillhandahålla snabb service vid behov.

Tillgång till utbildningsmaterial. Få tillgång till videoguider, manualer och bästa praxis.

Kontakta support eller beställningstjänst:

SERVICE

Om du har utrustning från oss och behöver service eller annan teknisk support kan du skapa ett ärende genom att klicka på länken nedan. Ditt ärende registreras direkt i vårt Servicesystem och du får ett mail med ett ärendenummer och en av våra tekniker kontaktar dig inom kort.

SUPPORT

För alla frågor angående våra produkter eller tjänster kan du kontakta vår support. Skicka oss ett mail så hjälper vi dig så fort vi kan, snarast kan du kontakta oss på telefon.

Fjärrsupport

Ladda ned senaste versionen av TeamViewer.