Våra fokusområden

På Timik Group är vi stolta över att tillhandahålla innovativ, pålitlig och hållbar MedTech-utrustning till den nordiska sjukvårdsmarknaden. Inom våra valda fokusområden fortsätter vi att köpa in nya och högkvalitativa produkter för att säkerställa att våra kunder och deras patienter får bästa möjliga utrustning och behandling som finns. Läs mer om våra fokusområden nedan.

Anestesivård

Vi erbjuder en omfattande portfölj av förstklassiga anestesiapparater från världsledande tillverkare. Produkterna i vår portfölj erbjuder flera alternativ för att säkra och underhålla patientens luftvägar, vilket hjälper till att leverera kostnadseffektiv, smärtfri och högkvalitativ anestesivård.

Drug Delivery

Vi distribuerar lösningar för högpresterande aerosolläkemedelsleverans för bättre patientvård över hela sjukhuset. Vi distribuerar lösningar från världsledande tillverkare som ger bättre, säkrare och effektivare läkemedelsleverans, inklusive innovativ teknologi som minimerar nebulisering av kontaminerade vätskor under läkemedelsleverans.

Infusjon

Vi distribuerar högkvalitativa infusionspumpar som förbättrar patientbehandlingen genom att öka säkerheten i procedurer och förenkla arbetsflödet. Pumparna har uppfyllt sjukhusens sofistikerade behov med samma yttre form, gränssnitt, design och funktionalitet för både sprutpumpar och volymetriska pumpar.

Monitorering

Timik Group erbjuder ett brett utbud av patientövervakningsutrustning inom akut- och akutvård, hjärt- och perinatalvård. Vårt mångsidiga utbud av produkter och tillbehör är kompatibla med många populära märken och designade med kvalitet, komfort och enkel användning i åtanke.

Neonatalvård

Andningsproblem är en av de vanligaste komplikationerna för neonatala patienter. Vi erbjuder de bästa lösningarna inom icke-invasiv behandling, övervakning och produkter som stödjer individualiserad utvecklingsvård, i syfte att förbättra livskvaliteten för dessa barn och deras familjer.

Prehospital vård

Sjukdomsutbrott och multiresistenta bakterier är en av de mest angelägna frågorna om global hälsa idag. Vi distribuerar nya och innovativa medicinska transport-och isoleringssystem. Detta ger trygghet för både sjukvårdspersonal, smittade och utsatta patienter – utan att hindra behandlingen.

Ventilation

Vi distribuerar högkvalitativa och kliniskt beprövade andningslösningar från branschledande tillverkare för att hjälpa kliniker att förbättra patientresultatet, samt ge säkrare och mer kostnadseffektiv vård. Timiks produktportfölj inkluderar ett brett utbud av intensivvårdsventilatorer, högfrekventa ventilatorer och transportventilator